پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز

پگاه تجهیز مرکز فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

ارسال انواع لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی به سراسر ایران

مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در لوازم و تجهیزات

تنوع لوازم و تجهیزات در انواع مدلها و بهترین برندها

« لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی »

صفحه جاری : 5          از صفحه : 1   2   3   4   5   6   7   8  

ردیف نام کالا قیمت به تومان
81 درپیچ دار 2000 سی سی ایران 75000
82 پی پت ژوژه 1 سی سی المان 48000
83 پی پت ژوژه 2 سی سی المان 48000
84 پی پت ژوژه 5 سی سی المان 60000
85 پی پت ژوژه 10 سی سی المان 65000
86 پی پت ژوژه 20 سی سی المان 75000
87 پی پت ژوژه 25 سی سی المان 85000
88 پی پت ژوژه 50 سی سی المان 90000
89 بالن 10 سی سی روداژ پیرکس 55000
90 بالن 25 سی سی روداژ پیرکس 55000
91 بالن 50 سی سی روداژ پیرکس 55000
92 بالن 100 سی سی روداژ پیرکس 60000
93 بالن 250 سی سی روداژ پیرکس 65000
94 بالن 500 سی سی روداژ پیرکس 90000
95 بالن 1000 سی سی روداژ پیرکس 150000
96 بالن 2000 سی سی روداژ پیرکس 360000
97 بالن 5000 سی سی روداژ پیرکس 950000
98 بالن 10 لیتری روداژ پیرکس ----
99 ارلن خلاء 100 سی سی پیرکس 120000
100 ارلن خلاء 250 سی سی پیرکس 140000


صفحه جاری : 5          از صفحه : 1   2   3   4   5   6   7   8