پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز

پگاه تجهیز مرکز فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

ارسال انواع لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی به سراسر ایران

مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در لوازم و تجهیزات

تنوع لوازم و تجهیزات در انواع مدلها و بهترین برندها

« لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی »

صفحه جاری : 4          از صفحه : 1   2   3   4   5   6   7   8  

ردیف نام کالا قیمت به تومان
61 بورت 50 سی سی شیر شیشه پیرکس 320000
62 بورت 50 سی سی شیر تفلون پیرکس 330000
63 بورت 100 سی سی شیر شیشه پیرکس 340000
64 بورت 100 سی سی شیر تفلون پیرکس 350000
65 دکانتور 50 سی سی شیر شیشه پیرکس 300000
66 دکانتور 50 سی سی شیر تفلون پیرکس 310000
67 دکانتور 100 سی سی شیر شیشه پیرکس 300000
68 دکانتور 100 سی سی شیر تفلون پیرکس 310000
69 دکانتور 250 سی سی شیر شیشه پیرکس 340000
70 دکانتور 250 سی سی شیر تفلون پیرکس 350000
71 دکانتور 500 سی سی شیر شیشه پیرکس 370000
72 دکانتور 500 سی سی شیر تفلون پیرکس 380000
73 دکانتور 1000 سی سی شیر شیشه پیرکس 410000
74 دکانتور 1000 سی سی شیر تفلون پیرکس 420000
75 دکانتور 2000 سی سی شیر شیشه پیرکس 650000
76 دکانتور 2000 سی سی شیر تفلون پیرکس 660000
77 درپیچ دار 100 سی سی ایران 28000
78 درپیچ دار 250 سی سی ایران 30000
79 درپیچ دار 500 سی سی ایران 38000
80 درپیچ دار 1000 سی سی ایران 42000


صفحه جاری : 4          از صفحه : 1   2   3   4   5   6   7   8