پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز

پگاه تجهیز مرکز فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

ارسال انواع لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی به سراسر ایران

مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در لوازم و تجهیزات

تنوع لوازم و تجهیزات در انواع مدلها و بهترین برندها

« لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی »

صفحه جاری : 2          از صفحه : 1   2   3   4   5   6   7   8  

ردیف نام کالا قیمت به تومان
21 بشر 10 سی سی چین 20000
22 بشر 25 سی سی چین 22000
23 بشر 50 سی سی چین 25000
24 بشر 100 سی سی چین 28000
25 بشر 250 سی سی چین 40000
26 بشر 400 سی سی چین 65000
27 بشر 600 سی سی چین 75000
28 بشر 1000 سی سی المان 110000
29 بشر 2000 سی سی چین 280000
30 بشر 3000 سی سی چین 400000
31 بشر 5000 سی سی چین 850000
32 ارلن 50 سی سی چین 52000
33 ارلن 100 سی سی چین 55000
34 ارلن 250 سی سی چین 60000
35 ارلن 500 سی سی المان 95000
36 ارلن 1000 سی سی چین 165000
37 ارلن 2000 سی سی چین 280000
38 ارلن 3000 سی سی چین ----
39 ارلن 5000 سی سی چین 850000
40 پی پت 1/. المان 16000


صفحه جاری : 2          از صفحه : 1   2   3   4   5   6   7   8