پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز

پگاه تجهیز مرکز فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

ارسال انواع لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی به سراسر ایران

مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در لوازم و تجهیزات

تنوع لوازم و تجهیزات در انواع مدلها و بهترین برندها

« لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی »

صفحه جاری : 1          از صفحه : 1   2   3   4   5   6   7   8  

ردیف نام کالا قیمت به تومان
1 مزور 5سی سی پیرکس 30000
2 مزور 10 سی سی پیرکس 38000
3 مزور 25 سی سی پیرکس 48000
4 مزور 50 سی سی پیرکس 55000
5 مزور 100 سی سی پیرکس 60000
6 مزور 250 سی سی پیرکس 85000
7 مزور 500 سی سی پیرکس 130000
8 مزور 1000 سی سی پیرکس 210000
9 مزور 2000 سی سی پیرکس 350000
10 بالن ژوژه 5 سی سی پیرکس 45000
11 بالن ژوژه 10 سی سی پیرکس 55000
12 بالن ژوژه 25 سی سی پیرکس 55000
13 بالن ژوژه 50 سی سی پیرکس 60000
14 بالن ژوژه 100 سی سی پیرکس 65000
15 بالن ژوژه 200 سی سی پیرکس 90000
16 بالن ژوژه 250 سی سی پیرکس 85000
17 بالن ژوژه 500 سی سی پیرکس 130000
18 بالن ژوژه 1000 سی سی پیرکس 190000
19 بالن ژوژه 2000 سی سی پیرکس 350000
20 بشر 5 سی سی چین 18000


صفحه جاری : 1          از صفحه : 1   2   3   4   5   6   7   8