پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز پگاه تجهیز

پگاه تجهیز مرکز فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

ارسال انواع لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی به سراسر ایران

مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در لوازم و تجهیزات

تنوع لوازم و تجهیزات در انواع مدلها و بهترین برندها

« لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی »

صفحه جاری : 1          از صفحه : 1   2   3  

ردیف نام کالا قیمت به تومان
1 میکروتیوپ2/0 سی سی 1000 عددی چین 90000
2 میکروتیوپ 5/0 سی سی 1000 عددی چین 100000
3 میکروتیوپ 5/1 سی سی 500 عددی مارک کیوسی 80000
4 میکروتیوپ 2 سی سی 500 عددی مارک کیوسی 80000
5 رک میکروتیوپ 2/0 سی سی 153 خانه 45000
6 رک میکروتیوپ 5/0 سی سی 98 خانه 40000
7 رک میکروتیوپ 5/1 سی سی 72 خانه 35000
8 رک میکروتیوپ 2 سی سی 72 خانه 35000
9 نوک سمپلر کریستالی کوتاه 1000 عددی 50000
10 نوک سمپلر کریستالی بلند 1000 عددی 110000
11 نوک سمپلر زرد 1000 عددی 32000
12 نوک سمپلر ابی 500 عددی 50000
13 رک نوک سمپلر کریستالی 32000
14 رک نوک سمپلر زرد 32000
15 رک نوک سمپلر ابی 32000
16 فالکون 15 سی سی چین 2200
17 فالکون 50 سی سی چین 2400
18 رک فالکون 15 و 50 35000
19 کرایو 8/1 سی سی 100 عد دی 750 هر عدد
20 رک کرایو 90000


صفحه جاری : 1          از صفحه : 1   2   3